تبلیغات متنی 3 ماهه فقط 1000تومن
تبلیغات متنی 6 ماهه 2000 تومن
تبلیغات متنی 9 ماهه 2500 تومن
تبلیغات متنی 1 ساله 3000تومن
تبلیغات متنی آبشاری ماهانه 3000تومن
تبلیغات پاپ آپ ماهانه 30 هزار تومن
تبلیغات بنری ماهانه 12هزار تومن
تبلیغات بنری گوشه ای ماهانه 6 هزار تومن
رتبه الکسا ایران 8 هزار
رتبه الکسا جهانی 581 هزار